วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษทุกประเภทที่ทันสมัย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันมุ่งเน้นประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยระบบ C3 มีเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Centered Care) เพื่อพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Child Approach) ลิขสิทธิของศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือแต่เพียงผู้เดียว

ศูนย์ฯ เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี่ จึงมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี่ RFID มาให้บริการด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการให้บริการที่ทันสมัย การบันทึกประวัติเด็ก นอกจากนั้นยังใช้ความก้าวหน้าทางไอ ที อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองให้สามารถการดูตารางเรียน เข้าถึงบทเรียนและการวางแผนการสอนของลูก รวมถึงการดูลูกเรียนได้จากที่ทำงานแบบ เรียลไทม์ online

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ทันสมัยด้วยตัวอาคารเรียนที่ออกแบบแต่ละห้องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก มีโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งทุกห้อง เพื่อบันทึกการเรียนการสอน มีกิจกรรม 12 ด้านหลัก และ 37 ด้านย่อย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน ประเมินความสามารถของเด็กด้วยแบบประเมินมาตรฐานสากลนำเข้าจากต่างประเทศ โดยทีมครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด ฯลฯ อุปกรณ์การเรียนการสอนนำเข้าและมาตรฐานสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น